روش‌ ارسال

در روزهای عادی، سفارش‌ طبق بازه انتخاب شده توسط شما ارسال می‌شود. در شرایط ویژه مانند مناسبت ها خاص یا روزهای شلوغ و پرازدحام مانند روز های بارانی یا برفی ، روز مادر ، روز پرستار و … برحسب نوع محصول سفارشی و محل دریافت سفارش، زمان ارسال متفاوت است و امکان دارد، تا حدودی با زمان سفارش درخواست شده از طرف شما تفاوت داشته باشد .