خلاقیت و گل آرایی

آموزش نگهداری از گل ها

دسته گل قرمز

با ترفند هایی که کارشناس نگهداری گل در گلبیشه به ما آموزش می دهد ، می توانیم گل های زیبایی که هدیه می گیریم را به مدت بیشتری تازه و زیبا در کنار خود نگه داری کنیم .