شرایط استفاده از بن گلبیشه

برای استفاده از کد تخفیف گلبیشه ،  کالای مورد نظر را انتخاب کرده و پس از بررسی جزئیات سفارش خود در قسمت ثبت کوپن تخفیف کد مربوطه را وارد نموده و گزینه اعمال تخفیف را انتخاب نمائید. مبلغ کد تخفیف از مبلغ نهایی سفارش کسر خواهد شد.

  • -لطفا در هنگام ورود کد تخفیف از صحت ورود کد اطمینان حاصل نمایید.
  • -کد تخفیف فقط یک بار قابل استفاده می باشد.
  • -کد تخفیف شامل کالاهای حراج نمیشود
  • -در هر ثبت سفارش امکان ترکیب دو یا چند کد تخفیف وجود دارد.
  • -مبلغ کد تخفیف از مبلغ قابل پرداخت سفارش شما کسر خواهد شد.
  • -لطفاً توجه داشته باشید هر کد تخفیف اعتبار زمانی مشخصی دارد و بعد از تاریخ آن کد تخفیف قابل استفاده نمیباشد